Premis Ateneus 2020 (31a edició)

Ompliu aquest formulari de participació per presentar la vostra candidatura, i envieu 3 imatges del projecte a premis@ateneus.cat. * Només s'acceptarà un projecte per a cadascuna de les categories. En cas d'enviar diferents formularis d'un mateix projecte, el jurat només valorarà el que s'hagi enviat en darrera instància. Consulteu les bases per a entitats federades i per a entitats no federades.

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

NIF entitat


Aquest camp és obligatori.

Adreça


Aquest camp és obligatori.

Població i codi postal


Aquest camp és obligatori.

Telèfon de contacte


Aquest camp és obligatori.

Pàgina web de l'entitat


Aquest camp és obligatori.

Codi IBAN bancari


Aquest camp és obligatori.

Modalitat a la que es presenta


Aquest camp és obligatori.

Títol del projecte


Aquest camp és obligatori.

Dates de realització del projecte


Aquest camp és obligatori.

Objectius


Aquest camp és obligatori.

Descripció del projecte


Feu una descripció genèrica del projecte, omplint els 8 apartats següents, tenint en compte que són els 8 criteris que el jurat valorarà.

1. Implicació de col·lectius i persones

Expliqueu breument de quina manera el vostre projecte fomenta la participació dels diferents col·lectius de persones (jovent, gent gran, dones, etc.).


Aquest camp és obligatori.

2. Interès cultural

Expliqueu breument quines accions, activitats i elements d’innovació cultural de quina manera el vostre projecte serveix per crear, organitzar i transmetre cultura.


Aquest camp és obligatori.

3. Pla de comunicació

Expliqueu breument quines vies de comunicació utilitzeu per donar a conèixer el vostre projecte i els seus resultats (web, xarxes socials, cartelleria, etc.).


Aquest camp és obligatori.

4. Impacte Social

Expliqueu breument quin impacte ha tingut el vostre projecte a la vida de les persones, quines transformacions ha aconseguit, quin reconeixement social ha generat i a quanta població ha arribat.


Aquest camp és obligatori.

5. Promoció de la llengua catalana

Expliqueu breument de quina manera el vostre projecte millora la presència i l'ús social de la llengua catalana.


Aquest camp és obligatori.

6. Arrelament al territori

Expliqueu breument de quina manera el vostre projecte crea comunitat amb altres col·lectius externs a l'entitat i quan temps fa que feu el projecte.


Aquest camp és obligatori.

7. Sostenibilitat ambiental

Expliqueu breument quines accions mediambientals planteja el vostre projecte.


Aquest camp és obligatori.

8. Perspectiva de gènere

Expliqueu breument les mesures d’igualtat de gènere que incorpora el vostre projecte


Aquest camp és obligatori.

Recorda


La presentació d’aquesta candidatura implica l’acceptació de les bases que regulen els Premis Ateneus 2020 i del que determini el jurat en tot allò que no estigui previst. A l'enviar aquest formulari rebràs un correu amb les teves respostes seleccionades. Moltes gràcies per participar.